Добре дошли в интернет страницата ни!
 
Одит 21 ЕООД  е регистрирано с Решение № 1 от 03.10.2003 г. в Регистъра за търговски дружества    
под № 79090, том 939, стр 40 по фирмено дело № 10302/2003 г.със седалище и адрес на управление
гр. София, район Красно село,  ул. Хризантема 11-13.
Дружеството е регистрирано с предмет на дейност:
      - проверка и заверка на финансови отчети
      - съставяне на финансови отчети
     - консултации по данъчно законодателство, международни счетоводни стандарти, корпоративни
       финанси, управленско счетоводсдтво,  данъчна защита, безнес оценки, внедряване на счетоводен
       софтуер и софтуер за управление на персонала, труд и работна заплата , социални осигуровки

 
 
Дружеството се управлява и представлява от Снежана Жежева  дипломиран експерт-счетоводител,
регистриран одитор,  член на Института на дипломираните експерт-счетоводители.
 
Ако създавате или преструктурирате бизнеса си и имате нужда от професионален партньор във финансовите
 си дела се обърнете към нас.
 
Екипът на дружеството има богат  опит в различни сфери на икономиката, прилага висок професионализъм и спазва търговската етика. Качеството на услугите е съобразено с международните изисквания за професионален одит и счетоводство.