Наши специални приятели, с които ни свързва дългогодишно и успешно
професионално партньорство:


Експерт - Р ЕООД

Паркс ММ ЕООД

МВ Одит косулт ЕООД

Одиторска къща ООД

ЕТ Счетоводна къща експертконсулт

Рива ООД

ДЕС регистриран одитор Люба Танчева

ДЕС регистриран одитор Магда Костадинова